Nová Zelená Úsporám

Nabízím komplexní služby pro získání dotace v programu NZÚ :

  • předběžná kalkulace a konzultace rozsahu energetických opatření
  • projektová dokumentace energetických opatření
  • zpracování odborného posudku
  • podání žádosti na základě plné moci
  • provedení odborného technického dozoru po dobu výstavby
  • součinnost při dokládání vynaložených nákladů
  • zpracování závěrečné zprávy včetně úpravy krycích listů dle skutečného provedení

Cena za zpracování žádosti bude stanovena na základě Vaší poptávky, zaslané na pavel@jazzprojekt.cz .