m – EKIS

Mobilní energetické konzultační a informační středisko

Bezplatné poradenství o energetických úsporách

Nechte si nezávazně zdarma zpracovat „návrh energetických opatření“ na míru pro vaši nemovitost i finanční možnosti. Uvažte dobu návratnosti případné investice do realizace úsporného projektu a rozhodněte se šetřit své finance i naši planetu. Střediska EKIS jsou zřízena v rámci státního programu EFEKT na podporu úspor energie, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce.

V rámci této služby nabízím zcela bezplatně :

  • osobní konzultace návrhu energetických opatření rodinných a bytových domů
  • dotační asistence
  • zajištění podání žádosti v oblasti NZÚ LIGHT
  • zpracování návrhu energetických opatření rodinných a bytových domů